Afbeelding
Anita Oosting/Pixabay

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen: ‘Toerisme moet in regeerakkoord’

Recreatie

EDE Directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen Herre Dijkema biedt vandaag een actieplan aan, aan informateur Herman Tjeenk Willink namens de vijftien destinatiemarketingorganisaties (DMO’s). Dit actieplan moet bijdragen aan de wederopbouw van de Nederlandse economie en de toeristische sector, ook op de Veluwe. 

,,We maken ons niet alleen zorgen over de economische gevolgen van de crisis, maar ook over het overblijvende aanbod van culturele instellingen, horeca, congrescentra en dagattracties. Dat gaat ons als inwoners van Nederland allemaal raken”, aldus Dijkema. Het toekomstige kabinet wordt opgeroepen in te zetten op een fors hersteloffensief, een staatssecretaris van toerisme aan te stellen en meer de regie te nemen bij de spreiding van bezoekers. De vijftien DMO’s willen samen met de overheid werken aan het duurzaam herstel van de toeristische sector, die van grote waarde is voor de Nederlandse economie. 

LANDELIJKE VISIE Volgens de destinatiemarketingorganisaties verkeert de toeristische sector in zwaar weer en is een hersteloffensief nodig om de sector overeind te houden. ,,Nu het einde van de coronacrisis in zicht is, is dit het moment om samen met een staatssecretaris met een landelijke visie, strategie en aanpak te komen en afscheid te nemen van het verkokerde beleid”, aldus de DMO’s. Toerisme wordt niet langer een doel op zich maar een middel om de ambities van Nederland te realiseren. Dijkema: ,,We hebben nu, maar ook in de toekomst, te maken met belangrijke vraagstukken waarbij we ondersteuning vanuit het Rijk nodig hebben. Zo is op het gebied van spreiding van toeristen in drukke gebieden bijvoorbeeld een integrale aanpak voor heel Nederland nodig.” 

advertentie
advertentie