Afbeelding
Pixabay.com

Omwonenden ervaren oude locatie VEG als eigen achtertuin en willen rust

Wonen

BENNEKOM Het valt niet mee om tot een nieuwe bestemming te komen voor het perceel aan de Margrietlaan 30 in Bennekom. Daar was de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) gevestigd. De VEG wilde vanwege de groei van het aantal leden uitbreiden en had zelfs al een woonhuis aan de Emmalaan aangekocht om een nieuwe inrit aan te leggen. Dat leidde drie jaar geleden tot onrust van omwonenden. 

Gerard van Wijk

De VEG ging op zoek naar een andere locatie en dat lukte. Door een samenwerkingsverband met Kindercentrum bzzzonder, VEG en Zenzo maatschappelijk vastgoed werd de voormalige locatie van de Jehova’s getuigen aan de Edeseweg aangekocht.

WONINGBOUW Volgens de gemeente zijn er in de afgelopen twee jaar intensieve gesprekken geweest met de omwonenden over een nieuwe invulling van het perceel. ,,Helaas is het daarbij niet gelukt om een voorkeursvariant vanuit de omgeving te realiseren, namelijk verkaveling aan omwonenden. Er is een ontwikkelaar in beeld gekomen die mogelijkheden ziet om in een kleinschalige setting woningbouw te realiseren. Dit scenario zal echter niet leiden tot volledige overeenstemming met de omwonenden. Het is vanuit de huidige inzichten evenwel de enige reële mogelijkheid om tot een functieverandering te komen van deze locatie.”

BEZWAAR De gemeente vindt de bescheiden invulling met drie bungalows een verantwoord alternatief op deze locatie voor de maatschappelijke bestemming. Er wordt rekening mee gehouden dat omwonenden bezwaar gaan maken en uiteindelijk in beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. ,,Om dit risico zoveel als mogelijk te beheersen, wordt actief gecommuniceerd met de omgeving bij de verdere planuitwerking.”

EIGEN ACHTERTUIN De omgeving ervaart de locatie als eigen achtertuin en wenst rust, groen en een veilige beslotenheid. Dat is volgens de gemeente financieel niet haalbaar, gelet op de marktwaarde van de huidige maatschappelijke bestemming. Het college wil van de gemeenteraad weten wat zij vindt van verkaveling aan omwonenden. 

advertentie
advertentie