Afbeelding
Woonstede

Focus op betaalbaarheid en beschikbaarheid huurwoningen

8 december 2022 om 09:49 Wonen

EDE De Gemeente Ede, Woonstede, Huurdersbond Ede e.o. en de Huurdersorganisatie Bennekom hebben nieuwe afspraken gemaakt over wonen in de gemeente Ede. Zij maken elk jaar nieuwe prestatieafspraken voor het aankomende jaar en toetsen ook de meerjarige afspraken op actualiteit. De basis voor deze prestatieafspraken zijn de ambities van de verschillende partijen. Er zijn vijf belangrijke thema’s te onderscheiden die in deze afspraken in onderlinge samenhang worden bekeken. Daarbij hebben de partijen een focus aangebracht op de thema’s betaalbaarheid en beschikbaarheid. 

Samen willen partijen de gemeente Ede ontwikkelen als duurzame gezonde woongemeente met gevarieerde wijken, aantrekkelijk voor jong en oud. Een intensief partnerschap tussen de betrokken partijen is belangrijk om dit bereiken. 

BETAALBAARHEID Veel huurders in de gemeente Ede maken zich zorgen over de hoogte van hun woonlasten, door de hoge inflatie en stijgende energieprijzen. Dit is voor de partijen ook een groot zorgpunt en zij willen zich dan ook inzetten voor betaalbare woonlasten voor de huurders. Daarom zijn er onderling afspraken gemaakt over betaalbaar wonen met aandacht voor betaalbare gemeentelijke woonlasten, preventie van betaalbaarheidsproblemen en verduurzaming van woningen zonder woonlastenverhoging. 

BESCHIKBAARHEID Er is in de gemeente Ede schaarste aan sociale huurwoningen en bouwlocaties, terwijl Ede de komende jaren zal blijven groeien. In de omgevingsvisie van Ede wordt rekening gehouden met het toevoegen van 11.000 tot 15.000 woningen tot 2040. Voor de resterende raadsperiode (2023-2025) zet de gemeente zich in om 575 tot 719 sociale huurwoningen opgenomen te hebben in bestemmingsplannen zodat Woonstede haar woningbouwprogramma kan uitvoeren. Partijen zullen dit halfjaarlijks monitoren. 

De gezamenlijke ambitie is een aandeel van 30 procent sociaal in de nieuwbouw en daar waar het kan ligt de ambitie zelfs nog hoger. Dit vraagt om een omvangrijk ontwikkelprogramma: realiseren van nieuwbouw, verdichten door middel van herstructurering/sloop/nieuwbouw, sturen op gedifferentieerde wijken en het accommoderen van woningbouw in leegstaand vastgoed. 

Een volledig overzicht van de prestatieafspraken is terug te vinden via www.woonstede.nl

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie