Gert Beitler: ,,Je komt op een ontspannen manier in contact met andere ondernemers.’’
Gert Beitler: ,,Je komt op een ontspannen manier in contact met andere ondernemers.’’ @tedxmedia
Kom bij de club

‘Businessclub de Gelderse Kring is actief en creatief’

Zakelijk

EDE De Gelderse Kring is een businessclub van rond de honderd leden die uit de regio Ede komen. Kennen en gekend worden is het fundament waarop betrouwbare relaties worden gebouwd binnen èn buiten de club. ,,Wij geloven erin dat je elkaar kunt versterken als je elkaar kent. Wij organiseren zes tot acht keer per jaar een event met als onderliggende gedacht dat leden er wijzer van kunnen worden èn dat ze in de gelegenheid komen om met elkaar te praten en elkaar dus beter te leren kennen”, vertelt Gert Beitler, voorzitter van de club.

door Ted Walker

Een evenement dat altijd terugkomt is de Gelderse Kring on tour. Daarbij bezoeken we in kleine groepjes bedrijven om op de werkvloer meer te weten te komen over het bedrijf en het desbetreffende lid. Op deze manier bouwen we met elkaar een collectief op die van grote waarde is.”

De voorzitter vervolgt: ,,Waar het hierbij om draait is het feit dat ik niet zomaar iemand een opdracht gun als ik diegene niet ken. Hetzelfde geldt voor iemand aanbevelen. Dat kan ik niet doen als ik zijn of haar kwaliteit niet ken. En dit is nou precies de grote kracht van de Gelderse Kring en meteen de reden waarom je bij ons echt wel een tijdje lid moet zijn voordat je door andere leden aanbevolen wordt. De andere kant van die medaille is dat mensen die gebruik maken van onze leden, er vanuit kunnen gaan dat een aanbevolen lid daadwerkelijk goed in zijn of haar werk is.’’

ONTSPANNEN Naast kennen en gekend worden, is ook het uitwisselen van kennis en ervaring een kernwaarde binnen de Gelderse Kring. ,,Je komt op een ontspannen manier in contact met andere ondernemers’’, legt Beitler uit. 

(de tekst gaat onder de foto verder)


Quizzen tijdens het bezoek aan Tesqua Health & Sports Centre. - @tedxmedia

,,Dat gebeurt dus onder andere op de avonden die we zes tot acht keer per jaar organiseren. Op die avond vindt eerst een georganiseerd event plaats. Daarbij kun je denken aan een gastspreker of we ondernemen een activiteit. Na dit actieve of informatieve gedeelte gaan we meestal met elkaar eten. Waardevolle avonden dus waarop je andere inzichten kunt krijgen en veel tijd hebt om je netwerk uit te breiden op een fundamentele manier.’’

RUIMTE Het actieve bestuur van de Gelderse Kring houdt ook één keer per jaar een Businessdag. ,,Op die dag bezoeken we in de ochtend vaak een inspirerend en bijzonder bedrijf. Zo was de club al eens bij TomatoWorld, Ter Laak Orchids en in de Rotterdamse haven. Leden bezoeken ook elkaars bedrijf. De laatste keer ging de reis onder andere naar Tesqua Health & Sports Centre en B&M Transport Service BV. Daarnaast hebben we om de vijf jaar ook nog een lustrumreis. Tijdens die reis bezoeken we met een groot aantal leden een in het oog springende stad in het buitenland. Weer zo’n activiteit waarbij ruimte om elkaar te leren kennen en plezier voorop staan.’’

(de tekst gaat onder de foto verder)


Op de kiek met een oude Volkswagen van B&M Transport Service BV. - @tedxmedia

ONLINE MEETEN Ook in de tijd waarin elkaar fysiek ontmoeten niet altijd mogelijk was, bleef de Gelderse Kring actief met netwerken. ,,Het is juist in zo’n tijd van belang dat je elkaar versterkt’’, vindt de voorzitter. ,,Het was niet altijd mogelijk, of slim, om elkaar fysiek te ontmoeten. Maar online kun je natuurlijk altijd met elkaar meeten. Op die manier kun je nog steeds kennis delen, elkaar helpen en nieuwe mensen leren kennen. Daarnaast hebben we ook een app met elkaar. De ‘durf te vragen’ app. Ook daar zien we dat onze leden actief blijven en elkaar blijven bevragen en stimuleren.  Wij zijn ervan overtuigd dat je juist in een dergelijke tijd actief en creatief moet zijn. Dat is waar we als Gelderse Kring voor staan en gaan.’’

NIEUWE INZICHTEN Gert Beitler vervolgt: ,,Ik ben er ook van overtuigd dat je juist nu, niet alleen in je eigen sector je licht op moet steken. Kijk over die grenzen en ontdek hoe bedrijven in compleet andere sectoren omgaan met gelijksoortige vraagstukken. Dat is ontzettend verhelderend en geeft enorm veel energie binnen je eigen bedrijf en binnen de businessclub. Neem het kort aan personeel en materiaal. Dat zijn van die onderwerpen die in gesprekken tijdens een avond aan bod komen en die vaak tot nieuwe inzichten, samenwerkingen en oplossingen leiden’’, is de ervaring van Gert Beitler.

Ben je geïnspireerd geraakt  en zou je wel eens een avond bij de Gelderse Kring mee willen maken? Kijk dan op de website www.geldersekring.nl  en meld je aan als introducé.

Dit artikel wordt u aangeboden door de Gelderse Kring. Ook aandacht voor uw club? Neem contact op met Frans de Kleuver: f.d.kleuver@bdu.nl

advertentie