Pleidooi meer domeinoverstijgende zorg; Opella Ede als voorbeeld

Zorg Deel je nieuws

Op Prinsjesdag deze week een pleidooi voor  domeinoverstijgende de zorg, waarbij de
gemeente Ede als voorbeeld wordt genoemd. In december 2017 tekenden Opella, gemeente Ede,
zorgverzekeraar Menzis en zorgkantoor Menzis de samenwerking domeinoverstijgend werken.

Domeinoverstijgend werken betekent dat zorgaanbieders, gemeente, zorgverzekeraars en zorgkantoren
samenwerken. Met als doel dat kwetsbare ouderen langer het leven kunnen blijven leven zoals ze dat willen,
in hun eigen vertrouwde omgeving. Eén professional is verantwoordelijk voor het organiseren van alle ondersteuning en zorg. Opella werkt op deze manier in de gemeente Ede. Ze wil thuis geven aan al haar klanten door de zorg domeinoverstijgend te organiseren. De aanpak past goed bij Opella, die al jaren stappen maakt om meer
klantvolgend te werken. De arrangeur kan zorg en ondersteuning inzetten uit alle domeinen.

In de toelichting op de rijksbegroting staat: "De Juiste Zorg Op de Juiste Plek is dus niet alleen gewenst om mensen in hun functioneren te ondersteunen en te versterken, het is ook een harde noodzaak om de zorg organiseerbaar en betaalbaar te houden. Die urgentie vraagt om aanspreekbaarheid van alle betrokken partijen, inclusief de overheid, om de zorg en ondersteuning beter te maken. Het vraagt om regie op resultaat. Niet alleen op ieders eigen domein, maar juist ook op domeinoverstijgende samenwerking."

Een voorbeeld. Een alleenstaande meneer woont zelfstandig en heeft dementie. Zijn situatie gaat achteruit. Meneer wil graag thuis blijven wonen. De arrangeur van het thuiszorgteam van Opella heeft breed gekeken wat nodig is om meneer zelfredzaam te houden. Er is bijvoorbeeld
gesproken met een van de kinderen en de buren. Meneer kan hen nog wel eens wegsturen. Maar zij begrijpen nu zijn situatie en komen vaker langs. Ze nemen hem ook mee naar buiten, naar de paarden, waar hij veel plezier aan beleeft. Hij vertelt dan meer aan hen.
Tussen de professionals is meer afstemming. Met
de huisarts is afgestemd over de medicijnen, waardoor de thuiszorg beter zicht houdt op het innemen. De ene keer is meer zorg nodig dan de andere keer, afhankelijk van meneers gezondheid. Er is maatwerk, waardoor meneer zelf doet wat hij op dat moment
kan doen. Dat houdt hem zelfredzaam.
Als het netwerk niet zo betrokken was in combinatie met de flexibele zorg, had meneer niet meer thuis kunnen wonen. De verwachting is dat meneer anders opgenomen had moeten worden in een verpleeghuis.

advertentie