Zorgprogramma Beter Leven met Pijn van start

14 november 2019 om 15:36 Zorg Deel je nieuws

In Gezondheidscentrum Veldhuizen start vanaf half november het zorgprogramma 'Beter Leven met Pijn'. Het is een samenwerkingsprogramma van de verschillende zorgaanbieders van het Gezondheidscentrum om de zorg rond langdurige pijnklachten te verbeteren. “Dagelijks komen we als huisarts in aanraking met patiënten die langdurige pijnklachten hebben, die een forse impact hebben op het dagelijkse leven”, aldus huisarts Ledoux. “Wanneer er geen oorzaak aan te tonen is of de oorzaak is niet te verhelpen, dan zul je als patiënt toch verder moeten met je leven. Samen kijken naar oplossingen biedt kansen.”

Om patiënten beter te kunnen begeleiden is een zorgprogramma ontwikkeld. Mura Zorgadvies bracht de behoeften en ideeën van patiënten en zorgaanbieders in kaart, en begeleidde een werksessie om samen met zorgaanbieders verder invulling te geven aan ‘Beter Leven met Pijn’. Het is belangrijk dat de inhoud van het zorgprogramma gedragen wordt door zowel de patiënten als door de zorgaanbieders. “Wij willen oplossingsgericht te werk gaan”, stelt manueel therapeut Kropman. “Goede haalbare doelen stellen en begeleiding tijdens dat traject is belangrijk. Omdat het gaat om verbetering van kwaliteit van leven, kan de oplossing die gekozen wordt wel eens buiten het kader van de gezondheidszorg liggen. Samen met de huisarts of een verbetercoach wordt gezocht naar passende oplossingen. En als de patiënt zelf zijn doelen en oplossingen bepaalt is de kans van slagen veel groter.”

Het zorgprogramma is alleen toegankelijk voor mensen die zijn ingeschreven bij de huisartsenpraktijk in Gezondheidscentrum Veldhuizen. Zie de website www.beterlevenmetpijn.nl voor meer informatie.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie