Afbeelding
Getty Images/iStockphoto

Er komt meer toezicht op keuzehulp ongewenst zwangere

Zorg

EDE Het college is ermee bekend dat op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verwijzingen staan opgenomen naar de organisatie Siriz. Daar hebben D66, PvdA en GroenLinks schriftelijke vragen over gesteld. Zij wijzen erop dat Siriz voortgekomen is uit de anti-abortusorganisatie Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) en vanuit deze organisatie mede wordt gefinancierd. Zij wijzen er ook op dat uit perspublicaties is gebleken dat Siriz geen neutrale, maar medisch onjuiste dan wel gekleurde informatie gaf aan vrouwen in keuzehulpgesprekken.

Het gedeelte van de website van het CJG waar verwijzingen naar Siriz op staan wordt volgens het college beheerd door de landelijke organisatie Opvoeden.nl. Deze organisatie houdt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van hetgeen op de site van alle CJG´s in Nederland staat en zij beheert de informatie. ,,Siriz is door Opvoeden.nl op deze site geplaatst.” 

,,Vanuit de gemeente Ede is Siriz niet ingekocht of gesubsidieerd voor de preventie van onbedoelde zwangerschappen. Bij de GGD is wel bekend dat een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Ede aandacht heeft voor relationele en seksuele gezondheid. De jeugdhulp die Siriz levert valt onder de productcodes jeugdhulp ambulant regulier en jeugdhulp ambulant specialistisch. Voor de jeugdhulp die ze leveren gelden hetzelfde tarief en productcodes als bij andere aanbieders.” 

De vragenstellers vinden het van belang dat de groep ongewenste zwangere vrouwen toegang heeft tot neutrale en goede hulpverlening. Het college zegt het ,,van belang te vinden dat deze groep toegang heeft tot goede hulpverlening, passend bij hun hulpvraag en identiteit waar mogelijk en waarbij de keuzevrijheid voor vrouwen centraal staat. In het geval dat Siriz in beeld komt zal dat aansluiten bij de wensen en identiteit van de zorgvrager, en is duidelijk dat met inzet van Siriz behoud van het ongeboren kind een van de opties is die naast abortus besproken zal worden. Siriz is een professionele organisatie, die als de zwangere kiest voor een abortus de persoon in kwestie respectvol begeleidt.”

Staatssecretaris Blokhuis geeft aan dat het uitgangspunt bij hulp voor ongewenste zwangerschap moet zijn dat vrouwen zelf beslissen en zich gesteund voelen in hun keuze. Er komt overigens meer toezicht op de keuzehulp aan de ongewenst zwangere en er worden onafhankelijke eisen vastgelegd waar alle hulpverleners aan moeten voldoen om financiering te krijgen. De controle hierop geschiedt door de inspectie gezondheidszorg en jeugd.   

advertentie