Technische studenten winnen prijs

Cultuur

EDE - Simon de Vries en Bart Thijssen namen vrijdag, als beste eerstejaarsstudenten, de Jong Talent Aanmoedigingsprijs in ontvangst van de gerenommeerde Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) in Haarlem.

Bij deze jaarlijkse uitreiking worden de beste eerstejaarsstudenten en afstudeerscripties van exacte en technische universitaire studies bekroond.

Simon en Bart hebben in Ede op het Streek, Technasium, een stevig fundament gelegd voor hun opleiding aan de Universiteit Twente. Beide studenten hebben hun propedeuse cum laude afgesloten. Simon studeert Technische Informatica en Bart Advanced Technology. De oorkonde aan Simon is uitgereikt door R. Hamers, bestuurslid van NgI, Platform voor ICT-professionals.

K. Eijkel, directeur Kennisvalorisatie Universiteit Twente en directielid Kennispark Twente reikte de oorkonde uit aan Bart. Aan deze oorkonde is een bedrag van 500 euro verbonden.

,,We kenden deze prijs niet, maar we zijn er natuurlijk enorm blij mee’’, aldus de studenten. Of ze er hard voor gewerkt hebben? Glunderend zeggen ze daarover: ,,Het gaat niet vanzelf, maar de voorzieningen bij de Universiteit Twente zijn erg goed. Evenals de uitstekende, maar vooral boeiende docenten.’’ Met een knipoog naar de aanwezige opleidingsdirecteur dr. ir. Langerak.

Wetenschap

De fameuze Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen bestaat sinds 1752 en heeft als doel het bevorderen van de wetenschap en het slaan van bruggen met de maatschappij. Dat gebeurt ondermeer door het uitschrijven van prijsvragen en het organiseren van wetenschappelijke conferenties. Voorzitter van de KHMW is dr. Rinnooy Kan en protector is Z.K.H. Prins van Oranje.

www.KHMW.nl .

advertentie