Lokaal nieuws

Met vriendelijke groet,

Wendy van den Berg

Wendy van den Berg

Redacteur Witte Weekblad De Ronde Venen & Weekblad voor Ouder-Amstel

Verspreiding woensdag en donderdag

06-83 624 805

Mail: w.v.d.berg@bdu.nl

Mail: wwderondevenen@bdu.nl

Mail: redactie.weekbladvoorouderamstel@bdu.nl

---------- Doorgestuurd bericht ----------

Van: Claudia van Beek

Datum: 8 januari 2018 om 10:12

Onderwerp: Persbericht Gemeenten en waterschap presenteren een klimaatatlas

Aan: Wendy van den Berg

Goedemorgen Wendy,

Bijgaand stuur ik je een persbericht.

Heb jij ruimte om deze op te nemen deze week?

Vriendelijke groet,

Claudia van Beek

Communicatieadviseur

telefoon (020) 496 21 31

*Bezoekadres*

Vondelstraat 1

1191 BD Ouderkerk aan de Amstel

*Postadres*

Postbus 35

1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Ouder-Amstel, 8 januari 2018

Gemeenten en waterschap presenteren een klimaatatlas

Gemeente Ouder-Amstel heeft samen met veertien andere gemeenten en het waterschap AGV getest hoe klimaatbestendig hun regio is. De resultaten zijn verwerkt in een klimaatatlas. Deze atlas geeft een eerste inzicht in welke gebieden kwetsbaar zijn voor wateroverlast en hitte. Zo kunnen de gemeenten en het waterschap bepalen waar zij aan de slag moeten en hoe de regio goed voorbereid kan worden op de gevolgen van de klimaatverandering.

De resultaten zijn in te zien via https://agv.klimaatatlas.net/. Ook inwoners kunnen zien of hun perceel, woning of straat klimaatbestendig is. Waar nodig kunnen zij ook maatregelen nemen.

Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger en warmer en duren ze langer. Daarnaast vallen er steeds zwaardere regenbuien. De gemeenten en het waterschap werken samen aan een klimaatbestendige regio. De test die zij nu samen hebben gedaan geeft een beter inzicht in wat er nog moet gebeuren om de regio voor te bereiden en aan te passen op de gevolgen van het veranderende klimaat. Deze test was vooral gericht op de gemeentelijke watertaak. Gemeenten en het waterschap blijven - ook na deze eerste test - verder en uitgebreider onderzoek doen naar de klimaatbestendigheid van de regio.

Wethouder Jacqueline de Maa: "Deze test en de resultaten zijn een belangrijke eerste stap in het klimaatbestendig maken van de regio en dus ook van onze gemeente. Naar aanleiding van de resultaten gaan we de risico's verder in kaart brengen en kijken welke maatregelen noodzakelijk zijn om ons voor te bereiden op de effecten van klimaatverandering. Het is belangrijk dat we dit samen met de inwoners doen, zij spelen een belangrijke rol bij het regenbestendig maken van Ouder-Amstel. Met de informatiebijeenkomsten over Rainproof op 4 november 2017 is hiermee een begin gemaakt."

Deelnemende gemeenten

Naast het waterschap nemen er vijftien gemeenten deel aan het onderzoek:

Aalsmeer Amstelveen

Amsterdam Blaricum

Laren Ouder-Amstel

De Ronde Venen Stichtse Vecht

Diemen Uithoorn

Gooise Meren Weesp

Hilversum Huizen

Wijdemeren Waterschap AGV

De gemeenten en het waterschap werken samen binnen het Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied (BOWA).

advertentie