Bekende meteorietinslagen in 2000
Bekende meteorietinslagen in 2000 NASA/ESA

Dreiging vanuit de ruimte

Lokaal Deel je nieuws

Maandagavond 7 februari 2022 organiseert de sterrenvereniging Astra Alteria de lezing ”Dreiging uit de ruimte”. De lezing wordt verzorgd door drs. Robert Wielinga. De lezing start om 20.00 uur en vindt plaats in Marnix College, Junior Locatie – Prins Bernardlaan 25 Ede. De lezing is gratis voor leden van Astra Alteria; niet leden betalen € 6,00. Coronabewijs /QR-code is verplicht.

Toelichting

Meteorieten zijn de overblijfselen van kleine of grotere stukken ruimtepuin. Bijna altijd zijn dat brokstukken die zijn losgekomen bij de botsing van planetoïden. In de aardse dampkring veroorzaken ze een helder lichtverschijnsel, wat we een vuurbol noemen. De meteorieten die de aarde bereiken vertellen ons meer over de vorming van ons zonnestelsel en van (kleine) planeten. Er zijn ook stukken van de Maan en Mars op aarde gevonden, de Nederlandse meteoriet van Ellemeet 1925 (Zeeland-Schouwen) kwam van Vesta. Hoe komen ze op aarde, wat is hun samenstelling en welke verassende conclusies kunnen er worden getrokken?

Inslagen zijn niet zonder risico’s, zoals we op 15 februari 2013 in het Russische Chelyabinsk hebben kunnen zien. Wat zijn precies de risico’s en kunnen we ons tegen grote inslagen beschermen?

Drs. Robert Wielinga is docent Natuurkunde in Utrecht en actief voor de sterrenwacht Sonnenborgh en voor de Sterrenkundige Kring Minnaert (afdeling van de KNVWS) in die stad. Hij was medeoprichter en bestuurslid van de European Association for Astronomy Education (EAAE). Voor zijn verdienste voor sterrenkunde-educatie en -popularisatie is de planetoïde 12644 Robertwielinga naar hem vernoemd

Namibie Hoba-meteoriet, de grootste op Aarde gevonden
Estland Kaali-hoofdkrater
advertentie