Koken op gas
Koken op gas Pixabay

WANNEER KOMT DE EXTRA STEUN VOOR DE ENERGIEKOSTEN VOOR DE MINIMA?

Lokaal Deel je nieuws

Dat vroeg GroenLinks in de raadsvergadering aan het College van B&W, omdat de kosten voor energie en eten oplopen, maar de extra financiële steun nog niet is geregeld voor mensen die leven van een bestaansminimum.

Fractievoorzitter Ellen Out vroeg daarom naar de stand van zaken en verwees daarbij naar de publicatie van de koopkrachtcijfers (NIBUD). Die cijfers zorgde de afgelopen week voor nogal wat opschudding. Uit de berekening wordt duidelijk dat Iedereen in 2022 minder kan kopen voor z’n geld. Voor lage inkomens kan het gaan om € 10 tot € 40 per maand. Dat komt dan nog bovenop de hogere kosten van de energierekening. Dat is voor bijstandsgerechtigden en andere mensen die leven van een bestaansminimum niet op te brengen, zo stelde Ellen Out.

Het NIBUD deed een oproep aan alle gemeenten om de extra steun van € 200 voor deze huishoudens zo snel mogelijk uit te betalen. 

Hoe snel kan dat dan zijn geregeld, wilde Ellen Out weten. Volgens Wethouder Veltman (VVD) is het wachten op de richtlijnen van het kabinet, want de gemeente weet nog niet wat mensen aan inkomen mogen hebben om in aanmerking te komen voor zo’n vergoeding van de rijksoverheid. Het kabinet verwacht dat gemeenten in maart de extra vergoedingen kunnen gaan uitbetalen aan alle bijstandsgerechtigden. Andere huishoudens met een minimum inkomen moeten deze tegemoetkoming dan apart gaan aanvragen, dus dan duurt het nog langer voordat ze dit geld op de rekening krijgen. 

GroenLinks Ede heeft in november 2021 al het voorstel gedaan om deze extra financiële steun per 1 januari al in gang te zetten, vooruitlopend op wat het rijk daarvoor gaat vergoeden. Dan komt de hulp in elk geval op tijd.
Maar dat wilde het college niet en wilde wilde wachten op wat de rijksoverheid zou gaan doen. Dat is jammer, want hoe langer het duurt des te meer risico is er dat mensen in financiële problemen komen. De wethouder gaf aan dat hier scherp op gelet zou worden en desnoods tussentijdse maatwerkoplossingen zouden worden geboden. 

GroenLinks vroeg nog wat het college gaat doen voor de minima als de energieprijzen en de inflatie in de loop van het jaar nog verder toeneemt. Ook daar wilde wethouder Veltman niet op vooruitlopen en afwachten wat het kabinet daaraan gaat doen. 

GroenLinks vindt deze afwachtende houding teleurstellend, maar vertrouwt erop dat uitbetaling niet langer gaat duren dan strikt noodzakelijk

advertentie