Ginkelse Heide
Ginkelse Heide ks

Foodvalley; van 50.000 naar 90.000 woningen

Lokaal Deel je nieuws

Minister Hugo de Jonge bracht 7 maart een werkbezoek aan de Foodvalley. Het prachtige gebied, waarvan Ede onderdeel uitmaakt. werkbezoek De Jonge(https://www.edestad.nl/lokaal/nieuwbouw/798329/minister-hugo-de-jonge-in-ede-voor-bezoek-aan-regio-food-valley)

Een belangrijk gesprekonderwerp betrof de ‘verstedelijking van Foodvalley’. We gaan ‘groen’ verstedelijken. Dit betekent van 50.000 woningen naar 90.000 woningen, een stijging van 80%!! 

40.000 woningen, ongeveer 100.000 extra inwoners en 100.000 extra auto’s. Want *’de randstad schuift op naar het Oosten’*.

Dit sluit naadloos aan op de dichtbouw-ambitie van gemeente Ede die ze in de Omgevingsvisie Ede 2040 -onder leiding van haar CDA-wethouder- beschrijft.

Foodvalley. Veel natura-2000 gebieden.

Foodvalley: de groene longen van ons land.

We weten inmiddels -samen met minister De Jonge- hoe belangrijk een goede conditie van de longen is. Aantasting hiervan leidt tot infectiegevaar.

Goed nieuws: Er zijn gemeenteraadverkiezingen. Er valt wat te kiezen!

advertentie