Afbeelding

Als je vader of moeder psychische of verslavingsproblemen heeft

Overig Deel je nieuws

Als een ouder psychische en/of verslavingsproblemen heeft dan is dat niet gemakkelijk. Voor uzelf en uw partner niet, maar ook voor uw kind kan deze situatie veel vragen, twijfels en emoties oproepen. Uw kind zal niet altijd begrijpen wat er aan de hand is.

KOPP/KOV-groep voor kinderen 8-12 jaar uit gemeente Ede start 

Sommige kinderen stellen vragen, anderen gaan piekeren. Ze passen zich aan en willen zorgen voor de ander, of ze vragen juist extra aandacht door druk te doen of lastig te worden. Ieder kind reageert anders.

Het is belangrijk dat kinderen over de situatie thuis kunnen praten om te voorkomen dat gevoelens zich opstapelen en tot problemen leiden. Uiteraard kunt u hier als ouder een belangrijke rol bij spelen. U kunt met uw kind praten over de situatie thuis. Ook kunt u er met uw kind een tekening over maken en uitleggen wat er aan de hand is. 

Het delen van ervaringen met leeftijdgenoten kan kinderen ook veel steun bieden. Praten lucht namelijk op.

 

De groep, georganiseerd door Pro Persona Connect afdeling Preventie en IrisZorg i.s.m. CJG Ede, gaat van start op maandag 31 oktober 2022 van 15.30-17.00 uur in Ede. De groep bestaat uit zeven bijeenkomsten voor kinderen en een ouderavond. Voorafgaand aan de groep vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt bekeken in hoeverre de groep aansluit bij de wensen en verwachtingen van het kind en de ouders. 

Aanmelden voor de groep kunt u doen via de website van CJG Ede: https://www.cjgede.nl/

Deze groep is voor kinderen uit gemeente Ede en zij kunnen gratis deelnemen. 

advertentie
advertentie