Gebied rondom de Zon waar leven mogelijk is
Gebied rondom de Zon waar leven mogelijk is NASA

Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaardse intelligentie

Overig Deel je nieuws

De amateurvereniging sterrenkunde Astra Alteria nodigt ieder (nog niet) geïnteresseerde in planeten buiten ons Zonnestelsel (z.g. exoplaneten) uit voor de lezing die zij organiseert op maandagavond 10 oktober a.s. De titel is: ‘Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaardse intelligentie’ en wordt verzorgd door de bekende publicist over populaire astronomische onderwerpen drs. Edwin Mathlener.  Enkele belangrijke vragen worden besproken, zoals: ‘Hoe ontdekken we deze planeten?’ en ’Wat leren ze ons over het ontstaan van sterren en planeten?’ De overvloed aan exoplaneten maakt de kans op de ontdekking van (eenvoudig) leven niet onwaarschijnlijk. De lezing start om 20.00 uur en vindt plaats in het Marnix College, Junior Locatie – Prins Bernardlaan 25 6713 MA Ede. De lezing is gratis voor leden van Astra Alteria; niet leden betalen € 6,00. QR-toegangsbewijs is verplicht. 

Edwin heeft in Utrecht sterrenkunde gestudeerd en in 1988 afgerond. Parallel aan zijn studie en werk is hij altijd actief geweest met het organiseren van sterrenkundige activiteiten en het populariseren van sterrenkunde. Hij is bestuurlijk actief geweest in JWG, KNVWS, Stichting ‘De Koepel’  (Later Zenit), St. Universum’ en Museum en Sterrenwacht Sonnenborgh.

advertentie
advertentie