Blije gezichten bij de uitreiking van de cheques
Blije gezichten bij de uitreiking van de cheques Studio Pothoff

Coöperatiefonds Rabobank: totaal bijna € 23.000,- aan projecten met een uniek verhaal

Overig Deel je nieuws

Ze straalden van oor tot oor. Bestuurders van 5 lokale organisaties houden glunderend de cheque omhoog met de bijdrage voor hun project. Voor de tweede keer dit jaar kende de ledenraad van Rabobank Vallei en Rijn bijdragen toe uit het Coöperatiefonds. Het Coöperatiefonds bevordert en ondersteunt initiatieven die gericht zijn op versterking van (sociaal)economische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit in het werkgebied van Rabobank Vallei en Rijn. Uit handen van Maya Smits, directeur coöperatieve Rabobank, ontvingen zij de cheque. “Met deze bijdragen geven we concreet invulling aan onze missie ‘Growing a better world together’. Ook in deze ronde hebben we weer mooie aanvragen ontvangen. Onze coöperatiefondscommissie, bestaande uit ledenraadsleden en medewerkers van de bank als ambassadeurs, bekijken de aanvragen serieus. Plannen van aanpak en begrotingen worden doorgenomen en de maatschappelijke impact wordt beoordeeld. De uitkering is bedoeld om het initiatief verder te helpen zodat zij in de toekomst zelfstandig verder kunnen.  

De volgende organisaties ontvingen een bijdrage voor hun project: 

- Stichting HubHub Foundation Ede € 3.500,- voor het project The Boardroom in Ede, een platform voor jongeren uit Ede en omgeving, dat uiteenlopende activiteiten biedt op het gebied van ondernemerschap. 

- Stichting Netwerk voor Jou Veenendaal € 2.500,-  voor het project Match up, voor de organisatie van groepsactiviteiten waarbij kwetsbare bewoners jongeren tussen de 14 en 30 jaar ontmoeten en eventueel als maatjes verder gaan 

- Stichting Atelier Revive Ede € 2.500,- om dé sociale onderneming te zijn die duurzaamheid, leren en ontwikkelen met elkaar verbindt voor vrouwen met een migratieachtergrond. Van afgedankte materialen, zoals textiel worden nieuwe herbruikbare producten gemaakt.  

- Stichting Utrechts Landschap voor vogelkijkhut De Blauwe Kamer in Wageningen € 7.500,-. Verlenging van het vlonderpad zorgt een betere toegankelijkheid en voor minder verstoring voor de dieren. 

- Stichting Buitenzorg Ruisseveen Veenendaal € 3.757 voor een nieuw tuinhuis en bank in De BuitenTuin zodat zorgvragers aan de slag kunnen en interactie met de buurt en wijk ontstaat door verkoop van producten. 

- Stichting Netwerk Dien je Stad in Ede € 3.200,- voor de aanschaf van laptops zodat er door promotie nog sneller een match is tussen lokale jongerenvrijwilligerswerk en kwetsbare medebewoners.   

Tijdens de uitreiking kunnen de projecten elkaar ook beter leren kennen. Daardoor zijn nieuwe contacten ontstaan en kunnen initiatieven kennis met elkaar delen. Een mooi voorbeeld om samen een stapje verder te komen. 

Heb jij of weet jij een project dat wel wat financiële ondersteuning kan gebruiken? Kijk op www.rabobank.nl/lokale-bank/vallei-en-rijn bij ‘Onze coöperatieve bijdrage’ en  lees meer over het coöperatiefonds en hoe je een aanvraag indient.

advertentie
advertentie