Goudsberg en ‘middelpunt’ centraal bij Dorpsraad Lunteren

Regio

LUNTEREN - De Goudsberg en het middelpunt van Nederland staan woensdag 30 november centraal tijdens de algemene dorpsraadvergadering die om 20.15 uur gehouden wordt in De Schakel aan de Schaepmanstraat 58, aangezien het Westhoffhuis gesloten is.

Het draait dan om de zogenoemde Contourenschets. Ab Welgraven van het Luntersche Buurtbosch en Ton Roozen van het Geldersch Landschap & Geldersche Kasteelen zullen een korte inleiding houden en vervolgens is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Het doel is om de inwoners van Lunteren nader te informeren over de plannen met het gebied rondom de Goudsberg. Voor de initiatiefnemers van de plan, Het Buurtbosch, Het Geldersch Landschap en de gemeente Ede, is het tevens een gelegenheid om vast te stellen of dit plan op voldoende steun kan rekenen in de Lunterse samenleving.

In 2009 heeft de Stichting Het Luntersche Buurtbosch het initiatief genomen om samen met het Geldersch Landschap en de gemeente Ede een schets te maken van een plan om het gebied aan de oostkant van Lunteren aantrekkelijker en meer interessant voor bezoekers te maken. Deze ‘Contourenschets’ is vorig jaar september in de Dorpsraad gepresenteerd.

Voor het gemeentebestuur was deze schets aanleiding om een vervolgsubsidie te verstrekken voor het maken van een concreet plan. De kern van dit plan is dat het gebied aan de oostkant van Lunteren, het Buurtbos en het Wekeromse Zand en alles wat daar tussen in ligt, als één gebied wordt gepresenteerd. En dat de geschiedenis van het ontstaan van het landschap in dit gebied, dat op veel plaatsen nog duidelijk in het landschap te ‘lezen’ is, beter toegankelijk wordt gemaakt. Dit plan wordt 30 november gepresenteerd.

advertentie