‘Illegale jachthutten afbreken’

Regio

,,Uit onze inventarisatie is gebleken dat er ook op het grondgebied van de gemeente Ede een groot aantal jachthutten of bouwwerken ten behoeve van de jacht is geplaatst’’, aldus Voss. Het gaat in de gemeente Ede onder meer om drie hutten in de omgeving Immenkampweg, Mosselsche Veld en buurtschap Doesburg.

Faunabescherming poneert verzoek tot handhaving REGIO - Helana Aslander, Ineke van den Abeele en Harry Voss van de organisatie Faunabescherming boden vrijdag een handhavingsverzoek aan bij wethouder Roel Kremers. Het drietal wil dat alle illegale jachthutten verdwijnen, ook in de gemeente Ede.

Jachtterreinen

,Aanleiding voor onze actie is het feit dat de buitengebieden, en dan met name de bossen, steeds meer worden ingericht als jachtterreinen. Door het ontbreken van een bouwvergunning is er sprake van illegale bouwwerken. Bovendien is er sprake van een gebruik in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.’’

Verstoring

Volgens Voss is deze ontwikkeling ongewenst. ,,Het zorgt voor een voortdurende verstoring van de rust in deze gebieden, doordat met regelmaat gebruik wordt gemaakt van deze bouwwerken voor de jacht op het aanwezige wild. Bovendien is er sprake van een ongewenste ontwikkeling door de plaatsing van deze bouwwerken in de buitengebieden, omdat ze zorgen voor een verstoring van de beoogde inrichting van deze gebieden.’’

Korte termijn

Daarom gaat de organisatie wij er vanuit dat de wethouder op korte termijn over zal gaan tot handhaving ten aanzien van de illegale bouwwerken in het buitengebied.

Geloofwaardigheid

,,Er is sprake van een beginselplicht tot handhaving van de vastgestelde regels. Afzien van handhaving brengt de geloofwaardigheid van de regelgeving en van de gemeente in gevaar. Binnen het gehele grondgebied van de gemeente Ede hebben wij, na onderzoek, een groot aantal illegale bouwwerken aangetroffen in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan en zonder bouwvergunning.’’

u De inventarisatie en de locaties kunt u terugvinden op de website www.jachthutten.nl .

advertentie