‘Mooie’ prijs voor Buurtbosch

Regio

u vervolg van voorpagina

Vereniging na wervingsactie nu met 1257 leden

De tweede unieke zaak is de bladvorm van veel boslanen en ten derde het feit dat het bos eigendom is van de Lunteranen, van wie velen tegelijk lid zijn van de vereniging Vrienden van het Luntersche Buurtbosch.

Het was een vrolijke avond, met herinneringen aan notaris Johan van den Ham (1822-1912), ook wel de weldoener van Lunteren genoemd, en diens opvolger notaris Rutgerus Dinger, die eveneens een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het Buurtbosch. Welgraven noemde de vele maatschappelijke verdiensten van de beide notarissen ,,bevorderend voor het vestigingsklimaat in Lunteren.”

Vrolijk was ook het optreden van Jobje de Postbooi, die met zijn dialect en grappen de zaal in oud-Lunterse stemming bracht. Er werden ook historische films en foto’s over het bos en Lunterse gebeurtenissen geprojecteerd. Twee Lunterse muziekgroepen traden op. Drie zussen Van Leeuwen voerden ‘The memory of Trees’ van Enya uit: Rhodé en Jessica op harp en Marcelle op keyboard. Later vertolkte een koperkwintet van het Lunterse fanfareorkest KNA delen uit het Carnaval der Dieren van Saint-Saens.

Voorzitter Evert-Jan Moraal van de Koepelcommissie vertelde over de historie van de koepel. In 1894 had notaris Van den Ham er al een theehuisje laten bouwen, dat in 1900 een balustrade en kantelen kreeg. De eerste Koepeltoren kwam er in 1913. Van boven af had men uitzicht over het jonge bos. Een halve eeuw later werd de toren verhoogd met twee verdiepingen.

Namens de gemeente Ede sprak burgemeester Cees van der Knaap, die herinnerde aan eind jaren zestig, toen er te weinig geld was voor een goede exploitatie van het bos. De gemeente sprong toen bij en er werden afspraken gemaakt, waarbij de gemeente het beheer van het bos ging doen maar de Lunterse bevolking eigenaar bleef. Van der Knaap gaf namens de gemeente als jubileumgeschenk duizend euro aan de stichting Het Luntersche Buurtbosch.

De MooiGelderland-prijs kwam van de stichtingen Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen. Namens hen gaf Koos Kruit een oorkonde en duizend euro aan Buurtbosch-secretaris Henk Luchtmeijer. Kruit kondigde aan dat zijn organisatie een bijdrage aan de Postcode Loterij gaat vragen voor het project ‘Goudsberg, middelpunt van Nederland’, een initiatief van het Luntersche Buurtbosch, gemeente Ede en Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen.

Twee Lunteranen die veel nieuwe leden hadden geworven, werden in de bloemetjes gezet. Er zijn nu 1257 leden, waarmee de Lunterse vereniging volgens voorzitter Bob van Heukelom mogelijk de grootste in de gemeente Ede is. Ten slotte was er de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek ‘De grote, groene erfenis’. Dit boek over een eeuw Luntersche Buurtbosch, geschreven door Gerjan Crebolder, zou aan mr. Pieter van Vollenhoven worden uitgereikt, maar zijn echtgenote prinses Margriet verving hem. De prinses kreeg het eerste exemplaar uit handen van Ab Welgraven. Prinses Margriet zei dat haar man zeker een keer wilde komen kijken naar het jarige Buurtbosch.

advertentie