Welzijnswinkel

Regio

BENNEKOM - De nieuwe werkploeg van de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) het Binnenveld is gestart met werkzaamheden in het kader van het project Landschapsonderhoud de Kraats. De ANV verzorgt dit project in samenwerking met de gemeente Ede. Er wordt dit najaar op negen locaties onderhoud uitgevoerd aan vier boomgaarden, vijf knotwilg-rijen en vier houtsingels.

Vier leden van de werkploeg gingen aan het werk bij een houtsingel aan de Dijkgraaf. Die was twaalf jaar geleden in samenwerking met de gemeente Ede aangelegd als landschappelijke aankleding van het agrarische bedrijf. Nu was het tijd om die houtsingel af te zetten: de bomen en struiken afzagen zodat ze niet te hoog worden, weer uitlopen en een nieuwe dichte singel vormen.

Dit lijkt op het ouderwetse beheer van houtwallen: om de zes tot twaalf jaar werden de houtwallen afgezaagd en het hout gebruikt voor brandhout. Ook nu heeft het hout een nuttige bestemming: zowel het dikke hout als de snippers worden gebruikt voor houtkachels in de Kraats. Dit zogenaamde hakhoutbeheer is niet alleen mooi voor het landschap, maar ook vogels, planten en dieren profiteren ervan.

LUNTEREN - In het winkelpand aan Dorpsstraat 71 in Lunteren wordt getimmerd, geschaafd en gesmeerd. Een heuse welzijnswinkel is in de maak.

Deze welzijnswinkel in wording wordt gerund door stichting De Vraagbaak. Deze wil de zorgzame samenleving binnen Lunteren dichterbij brengen. Een stichting die burenhulp organiseert en vrijwilligershulp aanbiedt. Ook maakt zij de burgers wegwijs in het woud van regelgeving en aanbieders van zorg en welzijn.

Verbinding is daarbij het sleutel woord, tussen mensen, maar ook tussen instellingen die zorg, welzijn en begeleiding aanbieden. Ook met en tussen kerken wordt verbinding gelegd. Het unieke van De Vraagbaak is dat zij vanuit een echte winkel werkt. Daar staat een kopje koffie klaar en een vrijwillige adviseur ontvangt bezoekers vriendelijk en deskundig. Deze gaat in op de vraag en zoekt samen met de vrager naar oplossingen. Of een enthousiaste vrijwilliger wordt ingeschreven om klussen te doen.

Ook Senioren Welzijn Organisatie SWO gaat dit pand als uitvalbasis nemen. Mogelijk komen er nog andere aanbieders van welzijn bij. Samenwerking is immers heel belangrijk. De echte officiële opening gaat een feest worden.

advertentie