Producten Doesburger Eng vallen in smaak

Regio

EDE - Studenten van Hogeschool Van Hall-Larenstein hebben in opdracht van de Stichting Buurtschap Doesburger Eng marktonderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verkoop van?op de Doesburger Eng geproduceerde producten.

Magda Veenendaal, voorzitter van stichting van de buurtschap, was blij verrast met de uitkomsten van het onderzoek en nam in ‘L Orage met plezier het rapport van de studenten in ontvangst. Uit?de interviews die door de studenten zijn afgenomen bij agrariërs, bewoners van Lunteren, Ede en Wageningen en bij horeca- en zorgondernemers bleek een grote belangstelling voor producten van de Doesburger Eng.

De ondernemers gaven in de interviews aan dat zij wel een constante hoge kwaliteit verwachten. Bewoners willen graag een ruime keuze hebben van goede producten op makkelijk bereikbare plekken, zoals in de lokale supermarkt. Dit sluit aan bij de landelijke trends die door de zogeheten Taskforce Multifunctionele Landbouw zijn onderzocht.

De in grote getale opgekomen genodigden voor de workshop luisterden daarna met veel interesse naar Han te Ronde van Stichting de Wageningse Korenschoof. Hij zette uiteen hoe op de Wageningse Eng het initiatief om ‘Ons Bier’ te gaan brouwen en te distribueren vorm heeft gekregen.

Er werden veel ideeën ingebracht over produceren en het vermarkten van lokale producten in de regio. Het marktonderzoek sterkt het bestuur de mogelijkheden voor nieuwe teelten concreet te maken. Het bestuur bracht hiervoor een samenwerking tot stand met Projectbureau Vallei en Heuvelrug (SVGV), Hogeschool Van Hall-Larenstein, Chr. Agrarische Hogeschool Vilentum Dronten en de Kenniswerkplaats Gelderse Vallei en Eemland.

Het doel hiervan is ander landgebruik te bevorderen (minder maïs, meer graan), een mooier landschap en versterking van de sociale cohesie en economische structuur.

advertentie
advertentie