Er is al veel gezegd en geschreven over de voorgenomen sluiting van de brandweerpost Stadspoort het afgelopen jaar. Brandweercommandant Anton Slofstra gaf dit advies, als onderdeel van een uitgebreid plan, aan de gemeenteraad. Dit uitgebreide plan omvatte onder andere de invoering van