,,Het zandgat op de Goudsberg is de beste locatie om in de toekomst het vuil te storten van de gemeenten Ede, Barneveld en Scherpenzeel”, luidt een paginagroot artikel in de krant van 24 oktober 1979. Het gaat om een aanbeveling vanuit een overleggroep die moest nadenken over de vuilstort in de regio

[BEZWAREN] Destijds waren er ook bezwaren, voornamelijk vanuit Lunteren. De Dorpsraad concludeerde namelijk dat eventuele vuilstort voor Lunteren een ‘onverantwoorde’ overlast op zou kunnen leveren