Een klompenpad slingert omhoog tegen de voormalige vuilstort buiten Wekerom, te midden van struweel en geurend, vrijwel uitgebloeid boerenwormkruid. Boven strekt zich open veld uit met gras en ruigtekruiden, waartussen enkele vlinders fladderen - de eerste van de dag, de laatste van het jaar.