Deze motie van Democratische Kiezers Ede, ondersteund door Burgerbelangen, fractie Wijnsouw, EdeNu en SGP, komt donderdag 16 september in een oordeelvormende vergadering van de raad ter sprake. De indieners vragen het college een plan uit te werken voor een alternatieve verbinding tussen Ede-Zuid en -Noord ter hoogte of in de buurt van de Kerkweg. De voorgenomen sluiting van de spoorwegovergang...