Dieren in bijvoorbeeld een stal, kooi of ren moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Dat geldt onder andere voor varkens, konijnen, eenden en vogels. Inzet is het verhogen van het dierenwelzijn. Brouwer zet er vraagtekens bij. ,,Neem bijvoorbeeld koeien. Dat zijn kuddedieren. Als we die niet meer mogen onthoornen, wat overigens pijnloos gedaan wordt, ontstaan verwondingen. Sommigen willen nu ...