De dames doen hun werkzaamheden voor het lotgenotencontact geheel op vrijwillige basis en vullen elkaar prima aan. ,,Vanuit een missie uit ons hart willen we dit doen”, zeggen ze daar zelf over. Rond de eeuwwisseling is het lotgenotencontact in Ede ontstaan. Sinds 2003 is Draaijer er actief, terwijl Vroegindeweij in 2005 begonnen is als deelneemster. Een jaar of vier geleden heeft ze dat afgero...