Binnen de gemeente Ede leeft al langer de wens om sport als middel in te zetten voor kwetsbare doelgroepen.  Gert van den Berg, voorzitter van Blauw Geel’55, is via vrijwilliger Arent Veldhuizen van het Leger des Heils geattendeerd op een groep die bij SKV Wageningen onderhoud deed aan de sportvelden en daarbij alle ruimte kreeg om te voetballen op diezelfde velden. ,,Het groeit ...