Inmiddels heeft het college de ontwerp-omgevingsvergunning voor het zonneveld vastgesteld. Dat ligt zes weken ter inzage. De raadsvergadering werd vijf minuten geschorst om de raadsleden de gelegenheid te geven een colonne van een twintigtal omwonenden van het geplande zonneveld, met tractoren, voorbij het gemeentehuis te zien komen. Er werd een petitie aangeboden. Gerrit Flier (SGP) stelt vast...