De planologische procedure staat op de agenda voor 2022 en 2023. Hierbij gaat het om milieuonderzoeken en een vergelijking van alternatieven. De afweging van alternatieven behelst bijvoorbeeld de hoogte van de windmolens, 120, 140 of 160 meter. ,,Hoe hoger de windmolen hoe meer rendement, maar ook mogelijk meer gevolgen voor het milieu. De opstellingen van groepen windmolens wordt onderzocht, d...