Dat schrijft het bestuur van FoodValley in een informatiebrief landbouwperspectief aan de gemeenteraad van Ede. ,,Tegelijk staat de sector voor grote veranderingen als gevolg van de ontwikkeling naar kringlooplandbouw, de roep om emissiereductie vanuit onder meer de stikstofcrisis en de maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn.”