Daaruit bleek dat de eerste schetsen al voorzichtig gemaakt zijn en er ruim tachtig woningen kunnen worden gebouwd achter de school met de Bijbel en het Kulturhus.
De eerste plannen zijn dat er diverse soorten woningen zullen gaan komen zoals helft van een dubbel, rug-aan-rug, rijtjeshuizen en ook een aantal seniorenwoningen.
Ook zal het groene aspect in samenwerking met kleine slootj...