Vastgesteld wordt dat de druk op de woningmarkt in Ede hoog is. Dat komt door een aanzienlijke demografische groei, omdat Ede een sterk economisch gebied is en er een overloop is vanuit de Randstad. ,,Daarnaast kent Ede een sterke autonome groei door een relatief hoog geboortecijfer en zal het aantal huishoudens toenemen door onder andere huishoudensverdunning en de vergrijzing. De af...