Drie weken nadat de basisscholen hun deuren weer openden, zijn de middelbaren scholen (en het mbo) dus aan de beurt. Ook op Het Streek is dat het geval. De opdracht vanuit ‘Den Haag’ is om zelf maatwerk te bieden, waarbij leerlingen minimaal één dag per week naar school mogen voor fysiek onderwijs. ,,Daar zitten wij ruim boven, want bij ons gaan ze twee dagen per week naar school”, geeft rector...