Menno Kersten is coördinator van de nachtopvang en al vijf jaar werkzaam bij het Leger des Heils. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de nachtopvang op het kazerneterrein (voormalig Pizza en Pizza). Het was niet meer dan logisch dat hij ook bij de nieuwe opvang in Hotel De Paasberg nauw betrokken werd. Kersten: ,,Ik ben dit werk gaan doen, vanwege mijn sterke overtuiging dat het...