De conclusies liegen er niet om. De effectiviteit is niet aantoonbaar, er is geen zicht op efficiënte inzet van middelen en de rechtmatigheid is vatbaar voor verbetering. ,,Het ontbreekt de gemeente aan concrete doelstellingen, waardoor doelbereik en doelmatigheid lastig zijn vast te stellen.”