De kantoren transformeren tot woningen. Dat is ook het uitgangspunt bij de startnotitie Horapark, waar de gemeenteraad zich in vastbeet. Het kan gaan om 350 woningen, waarbij doelgroepen als starters en ouderen die kleiner willen gaan wonen een kans krijgen midden in een natuurgebied te wonen. En er zouden ook nog eens zo´n 150 woningen bij kunnen worden gebouwd. Dat is ook meteen voor sommige ...