Een amendement van D66 en PvdA werd in het voorstel ingebracht waardoor er niet pas in 2023 gekeken wordt naar een alternatieve viering van de jaarwisseling, maar al volgend jaar, waarna het in de APV (Algemene plaatselijke verordening) kan worden geregeld.