Eerder liet het college weten dat er komend voorjaar een omvattend hondenbeheerplan aan komt. Dan wordt tevens invulling gegeven aan de besteding van de beschikbare middelen. Daar gaan de vragen van de raadsleden Stef van der Klok en Gert-Jan Koster over. Zij stellen vast dat hondenbelasting een algemene belasting betreft. ,,Een gedwongen bijdrage voor hondenbezitters, waar geen recht...