Aan het woord zijn Bram Stronkhorst en Bert Beekman. Als omwonenden van het Edese winkelcentrum hebben ze zitting in de werkgroep die zich bezighoudt met de herinrichting van het plein. Naast omwonenden zijn ook winkeliers lid van die werkgroep en uiteraard is ook de gemeente Ede betrokken.