Volgens Geurts zijn er in meer regio’s plannen om buslijnen te laten verdwijnen. ,,Goed openbaar vervoer is van cruciaal belang voor de leefbaarheid in deze regio’s en gaat vergrijzing tegen’’, stelt het Kamerlid. Hij diende hierover een voorstel in, dat binnen de Tweede Kamer unaniem werd gesteund. Vervoersbedrijven moeten deze maand aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat rapporte...