Gesteld wordt dat veel wegen binnen de bebouwde kom niet veilig zijn voorfietsers en voetgangers. ,,Er wordt vaak hard gereden. Het verschil met auto´s die 50 kilometer per uur rijden is te groot als alle weggebruikers dicht op elkaar zitten en snel met elkaar in contact komen. Het wegennet in de gemeente Ede dateert voor een belangrijk deel van voor de massa-motorisering vanaf de jaren zestig.”