Op het meest oostelijke deel van de weg, dwars door het Planken Wambuis, is de groei nog forser en dat komt voor een belangrijk deel door de toekomstige bouw van woningen op de Kazerneterreinen. Volgens de prognose stijgt op dit wegdeel het aantal motorvoertuigen per etmaal van 8.000 nu naar 18.000.