Het is volgens de G40 nog niet te zeggen wat de invloed is van corona op de centra. ,,De leegstand is in veel binnensteden nog acceptabel. Belangrijke verklaring hiervoor is dat bedrijven nog steeds kunnen rekenen op steun van de landelijke en lokale overheid.” Wel zijn structurele veranderingen door corona versneld. Een groot aantal ondernemers in de retail, horeca en cultuursector bevindt zic...