,,Zonder sterke binnensteden en centra staat veel op het spel”, aldus de boodschap aan de Tweede Kamer. ,,Het kloppend hart en uithangbord van steden en kernen kwijnt weg, en dat is niet alleen slecht nieuws voor ondernemers. Voor veel opgaven zoals het woningtekort of sociale samenhang zijn toekomstbestendige binnensteden van cruciaal belang op lokaal en nationaal niveau.” Plannen op...