,,Bij het onverminderd toepassen van het beleid zou dit leiden tot een groot aantal dure woningen in het Edese buitengebied die een aantrekkende werking hebben op woningzoekenden van buiten de regio. Het inpassen van deze woningen in de omgeving wordt een steeds groter probleem. De Omgevingsvisie Ede 2040 zet in op ‘slimme oplossingen voor deze erven en maakt hiervoor ruimte in het be...