Volgens Van den Broek is dat lastig om uit te leggen ,,want er is sprake van een tweede golf die anders verloopt dan de eerste golf.” Dat houdt eigenlijk in dat veel dingen die tijdens de eerste golf normaal waren nu alweer achterhaald zijn. ,,We konden ons op deze golf voorbereiden en hebben als ziekenhuizen aan de voorkant al afspraken gemaakt over hoe we patiënten gaan opvangen en ...