Nu zie ik een meisje tijdens een VN-klimaattop onze wereldleiders berispen. ,,Ik zou op school moeten zijn. Jullie hebben mijn dromen en kindertijd gestolen met lege woorden. Toch komen jullie naar jonge mensen voor hoop. Hoe durven jullie?"

Haar emotionele woorden deed veel stof opwaaien. Het klimaatprobleem is hot

Nu pas worden we wakker en zien we de catastrofale gevolgen. De wanhopige overheid neemt rigoureuze maatregelen, door bouwstoppen in te stellen en veestapels te halveren. Terwijl we schreeuwen om woningen en boeren altijd gestimuleerd zijn tot schaalvergroting.