Doordat dagopvang voor onder andere mensen met een geestelijke beperking deze weken veelal gesloten is, blijven zij momenteel 24/7 thuis. Een extra belasting dus voor (jonge) mantelzorgers die sowieso al veel op hun bordje hebben. ,,Dat is echt een probleem", geeft Kelderman aan. ,,Jonge mantelzorgers weten vaak niet anders, omdat ze zijn opgegroeid in de situatie zoals die er is. Ze groeien daarin mee en zijn geen klagers. We hebben nu veelvuldig telefonisch contact om mee te denken bij problemen. Een knelpunt is bijvoorbeeld als er boodschappen moeten worden gedaan. Stel dat je mantelzorger bent voor iemand met dementie. Dan kun je niet zomaar weg."

Gerrie Kelderman maakt duidelijk dat het niet altijd een oplossing is als er iemand anders beschikbaar is om naar de supermarkt te gaan. ,,Dan komt de (jonge) mantelzorger nog niet zelf de deur uit en het is juist zo belangrijk dat hij/zij even weg is uit de thuissituatie." Omgekeerd, dus de 'vreemde' in huis laten en de mantelzorger op pad laten gaan zorgt vaak voor onrust in huis en is daarmee ook niet wenselijk. ,,We hebben het Maatjesproject, maar ondersteuning uit het eigen netwerk is vaak duurzamer."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Toch zijn er, ook in Ede, volop mensen die anderen willen helpen bij bijvoorbeeld het doen van de boodschappen. ,,We brengen vraag en aanbod bij elkaar middels het Schakelpunt. Je ziet dat er in de eerste week nadat corona was uitgebroken veel aanbod was en eigenlijk nauwelijks vraag. Inmiddels duurt de situatie langer en dan gaat de rek er langzamerhand wat uit." Kelderman wijst op het maken van tekeningen door kinderen voor de oudere en/of zieke medemens. ,,Iedereen vindt het prachtig om te doen, maar hoe is het na vier weken. Wij blijven dat aanjagen." 

We willen een project opstarten, maar dat komt nu later van de grond

Welzijnsorganisatie Malkander wil graag extra aandacht op jonge mantelzorgers vestigen, maar vanwege de coronacrisis wordt dat er niet eenvoudiger op. ,,We willen een project opstarten, maar dat komt nu wat later van de grond. Via Facebook maken we bijvoorbeeld duidelijk dat de jonge mantelzorgers er niet alleen voor staan. We laten ze weten dat ze met ons kunnen praten. Dat kan bijvoorbeeld telefonisch en via FaceTime. We hopen ze meer te gaan spreken." 

Gerrie Kelderman heeft, net als een aantal andere medewerkers van Malkander, een cursus gevolgd hoe ze de mensen beter kunnen ondersteunen. ,,Daar is een plan op geschreven en daar zijn we nu mee aan de gang." Zo is het de bedoeling om ontspanningsactiviteiten te gaan doen met de jonge mantelzorgers. Ook wordt, samen met enkele andere organisaties, een cursus gegeven voor ouder en kind. ,,Jonge mantelzorgers zijn niet zielig. Laat dat duidelijk zijn", geeft Kelderman aan. ,,Landelijk is één op de vijf kinderen een jonge mantelzorger, dus dat is een flinke groep." Over het vervolg van de plannen zegt ze: ,,De eerste activiteiten stonden al gepland, maar vanwege de coronacrisis wordt het helaas allemaal wat later." 

Door Barry Wensink

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze kinderen en jongeren hebben extra zorgtaken, maken zich vaak zorgen en/of ervaren een zorgtekort in het gezin. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven.