INGANGEN Door de klassen verschillende ingangen van de school te laten gebruiken, zeeppompjes in de klas te plaatsen, extra vaak de handen te wassen en anderhalve meter afstand te houden van de leerkracht, worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Ook is het de bedoeling dat ouders de school niet betreden. Ondanks de niet alledaagse situatie geven schooldirecteure...