Op het moment dat we Van 't Veld spreken, ligt er nog één patiënt met corona in het Edese ziekenhuis. De speciale afdelingen zijn echter gesloten, medewerkers zijn terug naar hun eigen afdeling en de crisisoverleggen hebben plaatsgemaakt voor gewone vergaderingen. Half maart begon de ellende en enkele weken eerder waren al groepen opgericht die de nodige voorbereidingen troffen. ,,Toen kwam de ...